Marketing sociálnych sietí

Stratégia, správa a dizajn

Hodnotný obsah

Reels & videomarketing

Marketing sociálnych sietí

SMM marketing, alebo marketing sociálnych sietí je momentálne veľmi obľúbenou stratégiou pre mnoho podnikateľov a firiem. Ide o jednoduchú a nenásilnú formu ako sa priblížiť k zákazníkom a predstaviť mu svoje služby i produkty.

Sociálne siete sú účinný nástroj na budovanie vzťahu so zákazníkmi – klienti sa o vás ľahko dozvedia a ak im ponúkate HODNOTNÝ a ZAUJÍMAVÝ OBSAH, budú vás radi sledovať a váš organický dosah bude vyšší. Preto je dôležité si obsah dôkladne vopred naplánovať, definovať si typy príspevkov, určiť ich pravidelnosť a v neposlednom rade dať vašej komunikácii aj jednotný dizajn.  A na záver stačí už len konzistentný prístup k postovaniu a následné vyhodnocovanie úspešnosti jednotlivých príspevkov od čoho sa odvíja aj ďalší plán.

Naše služby

Čo u nás získate?

od 15€ / príspevok

Ako prebieha spolupráca?

Počas úvodnej konzultácie zisťujem očakávania a ciele zadávateľa. Zároveň v úvode vysvetľujem princípy SMM marketingu, tak aby ste zistili či je pre vás táto stratégia vhodná. 

V prípade, že sa dohodneme na spolupráci nasleduje analýza sociálnych sietí aby sme zistili aký je súčasný stav, kde sa nachádzate. V tomto kroku si posvietím aj na konkurenciu a zostavím PERSÓNY, profily vašich ideálnych zákazníkov. 

Po úvodnej analýze odprezentujem čo som zistila a predstavím nové smerovanie, alebo len upravené smerovanie vašich sociálnych sietí. 

Dizajn prezentuje vašu značku. V prípade ak máte už vytvorené logo, web alebo iné vizuálne materiály snažím sa do existujúceho štýlu vytvoriť šablóny grafiky pre vaše príspevky. 

V prípade ak budete mať záujem aj o správu sociálnych sietí, na základe analýzy a odporúčaní vytvorím plán postov na nasledujúce obdobie. Zvyčajne to je mesiac vopred, no môže sa to líšiť v závislosti od vášho segmentu a potrieb. 

Dôležitým krokom je načasovanie príspevkov a ich zoradenie podľa typu. Výsledkom je rôznorodý a zároveň zaujímavý obsah, ktorý sa neopakuje a baví vaše publiku. Príspevky sa nastavujú cez plánovanie aspon týždeň tak, aby sa aj v prípade nepredvídateľných udalostí obsah publikoval sám. 

Každý príspevok sledujem priebežne, no na záver určitého obdobia (väčšinou po mesiaci) vyhodnocujem stav stránky, jej úspešnosť a taktiež úspešnosť jednotlivých postov aby sme vedeli pripraviť obsah na ďalšie obdobie. 

Návrat hore